Veiligheid Management – kies een schaalbare en gecoördineerde aanpak

  • 10 januari 2019

ControleOngevallen: Vaak varianten op eerdere incidenten

Hoe voorkom je incidenten en risico situaties? Belangrijke factoren in veiligheid management:

  • De juiste attitude en mindset bij de medewerkers
Medewerkers moeten bewust worden van het belang van veiligheid en veilig werken en bereid zijn meldingen te doen als er afwijkingen zijn. Een geoliede samenwerking bij de afhandeling van zulke meldingen en terugkoppeling over de status van meldingen is daarvoor essentieel.
  • Optimale beheersing van de bedrijfsprocessen
Voor de aanpak van veiligheid is het van belang de processen in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Leren van incidenten en afwijkingen is een succesvolle manier om de kwaliteit van processen te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Als ongevallen vaak varianten zijn op eerdere incidenten dan roept dat de vraag op: waarom is er onvoldoende van geleerd.

Lees op onze Incident Management site de checklist met mogelijkheden om incident management beter te organiseren ……. Lees meer