Productie bedrijven

maakindustrie

Veiligheid Management software voor de maakindustrie


veilig werken

Beheer van veiligheid, omgaan met risico’s en incidenten

Risico’s worden in beeld gebracht en waar mogelijk verkleind of afgedekt. Door inspectierondes te plannen en uit te voeren en vervolgens de bevindingen te rapporteren weet u hoe het bedrijf ervoor staat. Gevaarlijke situaties, ongevallen en bijna-ongevallen worden vastgelegd in Incident Management. De bevindingen leiden tot corrigerende en preventieve maatregelen (Verbeter Management). Het totale spectrum van processen, organisatiestructuren, risico beheersing en controles kan in EXB worden vastgelegd.

Veiligheid borgen

Om te komen tot een goede veiligheidssituatie moeten vele maatregelen worden genomen en de juiste procedures worden ingevoerd en zeker gesteld. EXB Veiligheid Management biedt de mogelijkheid maatregelen vast te leggen en te controleren en bedrijfsprocedures in te voeren en te linken aan de juiste functies, plaatsen en situaties. Hiermee kunt u tevens uw compliance met de regelgeving aantonen.

Mobiele App

Compliance en Risicobeheer voor de Chemie - Mobiele oplossing

De mobiele App van EXB is onmisbaar wanneer het wenselijk is de benodigde informatie en instructies direct bij de hand hebben. Verder kunt u met de App ook incidenten, incl. foto materiaal en GPS informatie, meteen op locatie worden vastleggen. Onafhankelijk van het platform ( Apple of Android ) en het device ( tablet, telefoon of terminal )  beschikt u waar u ook bent over de juiste informatie. Via de app kunt u bij het betreden van bepaalde gebieden of bij het aanmelden aan bepaalde apparatuur instructie of informatie ontvangen die op dat moment van belang zijn.  Ook voor het doen van audits of bij meldingen van incidenten is de mobiele app van onschatbare waarde.

Meer weten over de diverse onderdelen van EXB Veiligheid Management? Bekijk onderstaande pagina’s eens of neemt contact op:

 ⊗  Preventieve maatregelen
 ⊗  Incidenten en waarnemingen
 ⊗  Dashboards en rapportage
 ⊗  De mobiele App
 ⊗  Totale EXB 360° suite